Valtioneuvoston asetuksella annettavat säännökset (VAHTI 6.30)

Lausunnolla

Tiedonhallintalaki x§: Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä 1 momentissa tarkoitetuista tietoturvallisuuden vähimmäisvaatimuksista.

Vähimmäisvaatimukset perustuvat useimmiten kansainvälisesti yleisesti tunnettuihin tietoturvallisuuden hallinnan standardeihin ja tapauskohtaisesti niiden lisäksi voidaan antaa myös tarkentavia lisävaatimuksia esimerkiksi valtioneuvoston asetuksella. 

Kortin tiedot
Nimi Valtioneuvoston asetuksella annettavat säännökset
Yksilöivä tunniste 6.30
Julkaisupäivä 26.05.2017
Voimaantulopäivä 26.05.2017
Voimassaolon päättymispäivä Voimassa toistaiseksi
Omistaja Valtiovarainministeriö
Lisätietoa antava viranomainen Valtiovarainministeriö
Kumottavat tai muutettavat aikaisemmat kortit
Muita tietoja