Asiakirjojen käsittelyssä noudatettavat tietoturvallisuusvaatimukset - Turvallisuusluokat I-III (VAHTI 5.2)

Lausunnolla

Turvallisuusluokan I-III asiakirjojen käsittelyssä on tietoturvallisuuden vähimmäisvaatimusten lisäksi noudatettava 11 – x §:issä säädettyjä vaatimuksia.

Luokiteltujen asiakirjojen ja niiden sisältämien tietojen tietoturvallisuusvaatimuksia on noudatettava kattavasti ja noudattamisen valvonnassa käytettäviä kontrolleja on käytettävä.

Luokiteltujen asiakirjojen ja niiden sisältämien tietojen tietoturvallisuuden varmistamista koskevien toimien suunnittelu perustuu säädöksiin ja mahdollisiin tarkentaviin viranomaismääräyksiin, joiden käytäntöön soveltamisessa useimmiten hyödynnetään yleisesti tunnettuja standardeja ja hyviä käytäntöjä sekä niissä esitettyjä vaatimuksia, joiden avulla tarkastetaan ja kontrolloidaan turvaamistoimien tehokkuutta ja vaikuttavuutta. 

Kortin tiedot
Nimi Asiakirjojen käsittelyssä noudatettavat tietoturvallisuusvaatimukset - Turvallisuusluokat I-III
Yksilöivä tunniste 5.2
Julkaisupäivä 26.05.2017
Voimaantulopäivä 26.05.2017
Voimassaolon päättymispäivä Voimassa toistaiseksi
Omistaja Valtiovarainministeriö
Lisätietoa antava viranomainen Valtiovarainministeriö
Kumottavat tai muutettavat aikaisemmat kortit
Muita tietoja