Mallikortti 3 Tietoturvallisuuden hallinta (VAHTI 24.3.2017)

Hyväksytty

Tiedonhallintalaki x §: ”Viranomaisen on hyvän tiedonhallintatavan osana kaikessa toiminnassaan suunniteltava, toteutettava, seurattava ja jatkuvasti kehitettävä tietoturvallisuutta ja arvioitava tietoturvallisuustoimenpiteiden vaikuttavuutta (tietoturvallisuuden hallinta)”.

Ehdotetun 3 §:n 1 momentissa säädettäisiin tietoturvallisuuden hallinnasta. Säännöksen mukaan viranomaisen olisi hyvän tiedonhallintatavan osana kaikessa toiminnassaan suunniteltava, toteutettava, seurattava ja jatkuvasti kehitettävä tietoturvallisuutta ja arvioitava tietoturvallisuustoimenpiteiden vaikuttavuutta.

Kortin tiedot
Nimi Mallikortti 3 Tietoturvallisuuden hallinta
Yksilöivä tunniste 24.3.2017
Julkaisupäivä 28.03.2017
Voimaantulopäivä 24.03.2017
Voimassaolon päättymispäivä Voimassa toistaiseksi
Omistaja Valtiovarainministeriö
Lisätietoa antava viranomainen Valtiovarainministeriö
Kumottavat tai muutettavat aikaisemmat kortit
Muita tietoja