Johtaminen ja riskienhallintaJohtaminen ja riskienhallinta

Johtamisen ja riskienhallinnan osa-alue luo rungon tieto- ja kyberturvallisuuden hallinnalle. Tämän osan aiheet käsittelevät niitä keinoja, joilla luodaan organisaation perusvalmiudet muun muassa luoda menettelyt, tunnistaa suojattavat kohteet sekä huolehtia henkilöstön tietoturvatietoisuudesta.