Tämän valtiovarainministeriön VAHTI-sivuston sisältö on luonnos. Sisältö on lausuttavana oikeusministeriön lausuntopalvelun kautta myöhemmin.
Tietoturvallisuuden viisi osa-aluetta

Johtaminen ja riskienhallinta

Tämän osan aiheet käsittelevät niitä keinoja, joilla luodaan organisaation perusvalmiudet muun muassa luoda menettelyt, tunnistaa suojattavat kohteet sekä huolehtia henkilöstön tietoturvatietoisuudesta.

Toiminnan jatkuvuuden hallinta

Toiminnan jatkuvuuden osa-alue käsittelee niitä keinoja, joilla varmistetaan organisaation kyky selvitä erilaisista häiriötilanteista.

Turvallisuus kehittämisessä

Turvallisuus kehittämisessä käsittelee niitä keinoja, joilla huolehditaan tietoturvallisuuden sisältymisen kehittämisprosessiin ja lopputuloksiin.

Turvallisuuden ylläpito

Turvallisuuden ylläpito -osiossa käsitellään päivittäisiä ja jatkuvia toimia, joilla varmistetaan turvallisuusjärjestelyjen asianmukainen toiminta.

Seuranta ja arviointi

Seuranta ja arviointi -osassa käsitellään tietoturvallisuuden toteutumisen seurantaa ja arviointia.

Lisätietoa

Muuta teksti