VAHTI-ohjeiden käyttö

VAHTI-ohjeiston rakennetta uudistetaan asteittain. Uudessä ohjeistossa pyritään tiedon helpompaan löytämiseen sekä päällekkäisyyksien vähentämiseen. Lisäksi ohjeiden ja säädösten suhdetta selkeytetään.


Keskeisimmät uudistukset VAHTI-ohjeissa

VAHTI-ohjeita on jatkossa kahta pääluokkaa: vihreitä, säädösten toimeenpanoon liittyviä ohjeita ja harmaita yleisohjeita. Virheät ohjeet liittyvät tiettyyn säädökseen. Säädös ja siitä johdettu vaatimusteksti merkitään sinisellä värillä. Säädösten ja ohjeiden tueksi kootaan myös keltaisella merkittyä tukimateriaalia.

Harmaat ohjeet eivät liity suoraan tiettyihin säädöksiin, mutta ne auttavat tietoturvallisuuden kehittämisessä.

VAHTI-sivuston alareunassa näkyy ohjeiden värit.

VAHTI-korttiluonnokset

VAHTI-kortilla tarkoitetaan kokonaisuutta, joka koostuu

  1. Säädöksestä ja sitä tulkitsevasta vaatimuksesta;
  2. Ohjeesta tarkentavine liitteineen;
  3. Tukimateriaalista.

VAHTI-korttien keskeisin sisältö vakautetaan ja yhteensovitetaan viimeistään tietoturvasäädöshankkeen päättyessä. Hankkeesta tiedotetaan VAHTI-sivustolla kevään 2017 aikana.

VAHTI-kortit ovat luonnoksia, kunnes ne on päivitetty vastaamaan uudistettua tietoturvalainsäääntöä. Kortteja on kuitenkin mahdollista pilotoida. Pilotoinnista kiinnostuneita pyydetään ottamaan yhteyttä VAHTIin vahti@vm.fi.

 

Artikkelin tiedot
Nimi VAHTI-ohjeiden käyttö
Yksilöivä tunniste VAHTI-ohjeiden käyttö
Julkaisupäivä 26.01.2017
Voimassaolon päättymispäivä Voimassa toistaiseksi
Lisätietoa antava viranomainen Valtiovarainministeriö
Muita tietoja

Asiasanat